1. Time waits for no one 
♥♥

  Time waits for no one 

  ♥♥

 2. ♥♥!

  ♥♥!

 3. Sakura  ♥♥♥♥ !

  Sakura  ♥♥♥♥ !

 4. (Source: irnoo)

Imperial Theme by Kotoro